Välkommen till Polargo
life-science för kropp & själ
Senaste blogginläggen

ETT FÖRETAG I TIDEN -
MED OMTANKE & GENEROSITET

Vår passion är hälsa och välmående, och möjligheten att dela med oss av en spännande affärsmöjlighet.

OMTANKE
• Polargo producerar och förmedlar produkter som värnar om kropp & själ.
• Polargos produkter visar vördnad till Moder Jord.

GENEROSITET
• Polargo bidrar generöst till att människor blir medvetna om ingredienser och kopplingen till vår egen hälsa och välmående.
• Polargo delar generöst med sig ekonomiskt till dig som vill vara med att utbilda & sprida produkterna.

GEMENSAMMA VÄRDERINGAR -
SÅ HÄR BYGGER VI GRUNDEN

Alla medarbetare, kunder och partners skall känna sig:

• Betydelsefulla
• Kompetenta
• Omtyckta

VÅRT MOTTO SOM
KARAKTÄRISERAR FÖRETAGET

Making Connections [Skapa Kontakter]
Making Sense [Skapa Förståelse]
Making Winners [Skapa Vinnare]

Alla mår bättre av att umgås och ha det bra tillsammans, att göra det man tycker om, med dem man tycker om. Ett sätt att förenas är genom gemensamma intressen, t ex. intresse för hälsa och att värna om vår viktiga miljö.

I Polargo arbetar vi tillsammans. Vi inspirerar varandra att nå ut med våra egna berättelser, på ett sätt som är naturligt, logiskt och i syfte att skapa vinnare.

VI BERÄTTAR...
- WE ARE A RETELL COMPANY

Det finns en stor glädje i att sprida kunskap på ett okomplicerat och enkelt sätt. Lite information och några produkter kan verkligen göra skillnad och stärka människors livskvalitet.

På engelska har vi funnit en bra slogan:
We are not a Retail company - We are a Retell company

Nöjda personer berättar om sina erfarenheter och upplevelser, och berättelserna sprids vidare – på ett naturligt och tidsenligt sätt.


We are not a Retail company - We are a Retell company

DET BÄSTA FRÅN JORD & HAV -
VÅRA INGREDIENSER

Vi väljer naturliga, balanserade ingredienser
• från den rena naturen och de klara, kalla ishaven

Ingen onödig utfyllnad
• inga skadliga E-nummer eller smak- & konsistensförstärkare

Vi värnar om naturen, från nordpol 
till sydpol, och strävar efter att 
lämna små avtryck på miljön.

VÅRT SYNSÄTT -
OPTIMAL HÄLSA & ETT
LÄNGRE FRISKARE LIV

Vårt sätt att se på hälsa omfattar både insidan och utsidan av kroppen. Kärnan i vårt sortiment utgörs av produkter som kan initiera kroppens egen förmåga att bibehålla optimal hälsa och motståndskraft. Dessa produkter ingår i vårt “Core-sortiment”.

Vi har också produkter som generellt underlättar din vardag och strävan efter ett längre friskare liv.

Det ligger lång och gedigen forskning bakom våra spetsingredienser från jord & hav.

UNIKITET
& BANBRYTANDE FORSKARE

Grundpelaren i vårt produktsortiment baseras på den revolutionerade kunskapen från den svenske hjärnforskaren Peter Eriksson, MD, som upptäckte att hjärnceller kan förnyas.

Det här var en stor nyhet! Forskningen publicerades och alla medicinska läroböcker ändrades. New York Times, t ex, utnämnde forskningen till det stora genombrottet inom hjärnforskning.

Kontakter mellan våra hjärnceller skapas när vi umgås och mår bra, en avgörande process för välmående.

NRF2-EFFEKTEN
OCH POLARGOS PRODUKTER

Peter Eriksson, MD, hjärnforskare, och hans medarbetare upplevde frustration. Trots den banbrytande forskningen var det svårt att nå ut med med ny kunskap. Vi var redan då kända som ett seriöst företag som producerade produkter baserade på vetenskaplig forskning.

Dessutom, vår enkla affärsidé att nöjda kunder och Partners rekommenderar nya kunder och Partners upplevdes som ett effektivt sätt att nå ut med information till allmänheten. Företaget kontaktades av forskarteamet.

Tillsammans med Peter och hans team utvecklade vi produkter 
inom Nrf2, en kraftfull naturlig mekanism som universitets-
sjukhus runt om i världen fortsatt forskar vidare på.

Den har visat sig ha betydande effekt på vår hälsa och kroppens möjlighet att åter finna sin naturliga balans. Ibland beskrivs det här “uttrycket” förenklat som världens mest effektiva process att förlångsamma åldrandet.

Vår nisch och gedigna kunskap om Nrf2 processen och dess effekter ger dig en betydande affärsmöjlighet och vetskap om att du ligger i framkant.

HAVET & “BLÅ MAT” -
MINDRE MILJÖAVTRYCK

Forskare världen över utvärderar havets hemligheter, och försöker sprida sin kunskap att havet innehåller många näringsmässiga fördelar, ofta med mindre miljöavtryck, en vinst för både människa och miljö.

Man beräknar att den globala efterfrågan på blå mat kan fördubblas till 2050. För närvarande kommer bara 2 procent av vårt kaloriintag från havet trots att 70 procent av planeten är täckt av vatten.

Färre led i distributionskedjan, ett djupt engagemang och stor kunskap skapar utrymme för högkvalitativa, effektiva näringsprodukter från havet.

Vi tycker om att använda ingredienser från havet till våra produkter för både yttre och inre näring.

UTVECKLING
& TILLVERKNING

Vi har byggt upp ett nätverk av globala forskare, produktutvecklare och tekniker som tillsammans med oss står för den kontinuerliga produktutvecklingen.

Vi prioriterar att ligga i framkant av utvecklingen och säkerställer kontinuerligt flexibel produktionsapparat. Ett absolut krav för att en produkt skall introduceras är att den är av bästa möjliga kvalitet och effekt.

Vi är till för dig som vill vara med i en verksamhet där man på många sätt kan göra skillnad!

VÄRLDENS BÄSTA
& MEST DEMOKRATISKA
MARKNADSFÖRINGSFORM

Grunden är väldigt enkel. Du rekommenderar produkter, tjänster och en affärsmöjlighet till personer som du kommer i kontakt med.

De flesta som du känner har säkert någon gång rekommenderat dig t.ex. en bra film som de sett på bio. Om du ätit en fantastisk middag på en bra restaurang så berättar du säkert detta till någon du känner.

Du har utan att tänka på det i dessa fall marknadsfört en produkt eller en tjänst.

Här handlar det om precis samma typ av rekommendation, men du kan under ordnade former få betalt för det marknadsföringsarbete som du gör.

Social marknadsföring är ett tidsenligt begrepp för vad vi gör.

SOCIAL MARKNADSFÖRING -
VAD ÄR DET?

Social marknadsföring är en form av direktförsäljning. Det innebär att ett företags produkter marknadsförs genom fristående partners, oftast privatpersoner, istället för genom traditionella grossist - och detaljistled.

Social marknadsföring är en effektiv kanal för att nå ut med företagets produkter och tjänster till konsumentmarknaden, ett koncept som ligger helt rätt i tiden.

Inom traditionell försäljning är en mycket stor del av produktens pris relaterad till distribution och marknadsföring av produkten. På det sätt vi arbetar kan dessa resurser istället användas till ökad produktkvalitet och frikostig ersättning till personer som marknadsför och rekommenderar produkterna.


Arbetssättet är dessutom en passande arbetsform för den som söker en hobby, deltidssysselsättning, eller en ny karriär.

DIN MÖJLIGHET –
FRIHET & INKOMST

Du kanske har funderat både en och två gånger på att skaffa dig en extra inkomst med ett friare arbetssätt och återkommande inkomst.

Social marknadsföring och egna berättelser är det självklara alternativet för att nå ut på bästa sätt.

Information som man får via vänner inger förtroende. Vi hjälper dig att enkelt dela med dig av dina egna erfarenheter och förklara våra unika produkter på ett förstklassigt sätt.

Att skapa meningsfulla kontakter och nå ut med sina egna personliga berättelser känns naturligt. När man känner delaktighet och passion för det man gör uppnås resultat.

ATTRAKTIVT AFFÄRSSYSTEM –
BYGG UPP DIN INKOMST

Du avgör alltid själv hur mycket tid och kraft du vill lägga ner i din verksamhet och dina uppnådda resultat står alltid i relation till dessa ansträngningar.

Vi erbjuder ett attraktivt affärssystem med möjligheten att bygga upp en attraktiv inkomst.

Det är en möjlighet som ligger i dina egna händer, men du är inte ensam. Du får hjälp av ett engagerat team som vill att du lyckas. Det du lär dig kan du duplicera och lära ut till andra. I vårt affärssystem får du möjlighet till en återkommande inkomst baserad på kunder som fortsätter köpa produkter. Många prenumererar på sina favoritprodukter, vilket ger dig en nästan automatisk inkomst. Multiplikator-effekten av att engagera nya Partners bidrar kraftigt till den så kallade hävstångseffekten.

Din kontaktperson kommer att förklara mer i detalj hur affärssystemet och inkomstmöjligheten fungerar.

HELHETSSYN
& NYSKAPANDE

Vi hoppas att du vill dela vår vision av hälsa och utveckling. Vi är ett företag som försöker möta den redan medvetna konsumenten och som välkomnar den som vill lära sig mer med öppna armar.

En helhetssyn på kropp och själ möter här ett nordiskt förhållningssätt till banbrytande forskning, modern livsstil och närhet till naturen.

En stark företagskultur som står för ett intelligent, harmoniskt, modernt, hälsosamt, stilrent, aktivt, naturligt och vetenskapligt varumärke. Nyskapande och innovation som märks.

Vi är stolta över att förmedla produkter som främjar hälsa och välmående, och att kunna dela med oss av en spännande affärsmöjlighet.

VARMT VÄLKOMMEN 
TILL VÅRA UNIKA LIVSMEDEL

"A hot company from a cool place making blue and green functional food products for body skin and mind. Not a retailing but a retelling company. We love stories, and believe in the power and creativity when people work together to make connections that make sense, in order to create winners."

Tillsammans löser vi ditt välbefinnande!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar tips om användning av våra produkter, nyheter och mer.
Vi försöker skicka nyhetsbrev ungefär en gång i månaden.
Prenumerera
Prenumerera